ĐẢNG BỘ VÀ NHÂN DÂN THỊ XÃ LONG KHÁNH TÍCH CỰC ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH
  LỊCH LÀM VIỆC
  TÀI NGUYÊN & MÔI TRƯỜNG
  Giới thiệu chung
  Tin hoạt động
Tin tổng hợp
Thị uỷ
Mặt trận và các Đoàn thể
Nông nghiệp, Nông thôn, Nông dân
Đầu tư - Xây dựng
Khoa học & Công nghệ
Văn hóa - Xã hội
Giáo dục - Đào tạo
Thể dục -Thể thao
Y tế - VSPD
Tài liệu tuyên truyền
Làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HỒ CHÍ MINH
HĐND & UBND
Tin các xã-Phường
Công Thương nghiệp
An ninh-Quốc phòng
Viết ngắn
  Quy hoạch phát triển
  THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
  Thông tin KTXH Tỉnh
  Cơ sở dữ liệu luật
  Trả lời ý kiến cử tri
  Trao đổi ý kiến với người dân
  Góp ý
  Tin nổi bật
 
Trang thông tin điện tử (Website) thị xã hoạt động từ 03/02/2007; trong quá trình hoạt động có đáp ứng phần nào nhu cầu thông tin của bạn đọc. Mong bạn đọc quan tâm đóng góp xây dựng.

Tốt
Chưa tốt
Ý kiến khác (Xin góp thêm ở mục góp ý)
   
 
 
Nhập từ
Chọn từ điển

Số lượt truy cập
   
 
 
Trang chủ Tin hoạt động Mặt trận và các Đoàn thể Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” năm 2008 trên địa bàn

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” năm 2008 trên địa bàn
Cập nhật : 26-03-2009 12:16
Thực hiện Kế hoạch số 105/KH-BCĐ ngày 27/2/2009 của Ban chỉ đạo Thị xã Phong trào “TDĐKXDĐSVH” vai trò của UBMT trong việc đẩy mạnh thực hiện nâng cao chất lượng cuộc vận động TDĐKXDĐSVH ở khu dân cư” gắn với chương trình 4 giảm, 7 có và thực hiện Chỉ thị 27/BCT của Bộ Chính trị về “thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội” trên địa bàn Thị xã.
ảnh tư liệu

    Chương trình “xây dựng ấp, khu phố văn hoá” do UBMTTQVN Thị xã  chủ trì, (chương trình I) là một trong 7 chương trình của phong trào “TDĐKXDĐSVH” ở khu dân cư. Đây là cuộc vận động trong thời kỳ đổi mới đất nước, đổi mới công tác Mặt trận, được hình thành trên cơ sở kế thừa, phát huy,  mở rộng và nâng cao chất lượng các phong trào, các cuộc vận động được tiến hành từ ấp, khu phố, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự phối hợp của các cấp chính quyền, do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì phối hợp thống nhất hành động.

    Chương trình xây dựng ấp, khu phố văn hoá không chồng chéo với các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước khác của các đoàn thể và các ngành chính quyền mà trái lại đã góp phần thúc đẩy, tạo điều kiện cho các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, các chương trình kinh tế – xã hội thực hiện tốt hơn giữa chức năng quản lý Nhà nước với vai trò làm chủ của nhân dân trong việc thực hiện các nhiệm vụ kinh tế – xã hội – an ninh quốc phòng từ ấp, khu phố; góp phần xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh toàn diện làm nền tảng cho công cuộc đổi mới xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Với 6 nội dung của cuộc vận động đã tác động đến mọi mặt về đời sống chính trị – kinh tế – văn hoá- xã hội, ANQP của toàn Thị xã trong việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia như: “xoá đói giảm nghèo”, “đền ơn đáp nghĩa”, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, xây dựng ấp, khu phố văn hoá; được Ban vận động TDĐKXDĐSVH ở các ấp – khu phố triển khai thực hiện đồng bộ có hiệu quả.

    Nhằm nâng cao chất lượng ấp – khu phố văn hóa nói riêng, phong trào “TDĐKXDĐSVH” nói chung, Ban thường trực UBMTTQVN Thị xã đã phối hợp với các đoàn thể, tổ chức thành viên triển khai thực hiện chương trình “7 có”, “4 giảm” do UBMTTQVN Tỉnh Đồng Nai phát động và Chỉ thị 27/BCT của Bộ Chính trị vào triển khai tuyên truyền vận động tổ chức thực hiện từ ấp, khu phố đến toàn Thị xã.

    Với các nội dung: Về “4 giảm”: Giảm ma túy, Giảm mại dâm, Giảm tội phạm, Giảm tai nạn giao thông. Về “7 có” : Có bữa ăn đầy đủ dưỡng chất. Có nhà ở bền vững, cộng đồng dân cư không còn nhà ở dột nát, lụp xụp. Có nơi chăm sóc sức khỏe ban đầu và môi trường xanh, sạch, đẹp ở cộng đồng dân cư. Có các tụ điểm học tập ngoài nhà trường ở cộng đồng dân cư. Có hoạt động chăm sóc người già cô đơn và trẻ em mồ côi. Có các hoạt động, điểm vui chơi, giải trí lành mạnh ở cộng đồng dân cư. Có đường giao thông đi lại thuận lợi ở cộng đồng dân cư.

    Và 4 định hướng cốt lõi trong Chỉ thị 27/BCT của Bộ Chính trị là: Bảo tồn có chọn lọc, cải tiến, đổi mới những phong tục, tập quán tốt đẹp của dân tộc; loại bỏ dần trong cuộc sống những hình thức lỗi thời, lạc hậu, nghiên cứu xây dựng và hình thành dần những hình thức vừa văn minh, vừa giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa  dân tộc trong việc cưới, việc tang, lễ hội. Lành mạnh, tiết kiệm, tránh xa hoa lãng phí, phiền nhiễu. Chống khuynh hướng kinh doanh, vụ lợi. Xóa bỏ hủ tục, bài trừ mê tín dị đoan.

    Quan điểm chỉ đạo của Đảng ta trong Nghị quyết TW 5 (Khoá VIII) xác định; văn hoá vừa là mục tiêu, vừa là động lực cho sự phát triển vì mục tiêu xây dựng con người Việt Nam, gia đình Việt Nam, tế bào của xã hội Việt Nam; Những năm  gần đây tăng trưởng kinh tế cao. Đời sống nhân dân được nâng lên chúng ta phải đồng thời từng bước nng cao chất lượng các tiêu chí để thực hiện và đánh giá chất lượng ấp – khu phố văn hoá, hợp quy luật phát triển. Do đó thực hiện chương trình “4 giảm, 7 có và Chỉ thị 27/BCT” lồng ghép trong cuộc vận động “TDĐKXDĐSVH” ở ấp, khu phố đã được Mặt trận từ Thị xã đến xã - phường và ấp, khu phố quan tâm thực hiện nhằm mục đích chống những cái tiêu cực lạc hậu, thiếu văn hoá ; Đồng thời xây dựng những cái mới, tích cực mang đậm nét  đẹp văn hoá truyền thống của dân tộc Việt Nam ta.

    Thông qua công tác tuyên truyền vận động, ý thức giác ngộ về chủ trương và quyết tâm thực hiện của mỗi người, mỗi gia đình được nâng lên rõ rệt; năm 2008 hầu hết các tiêu chí đã được thực hiện tương đối tốt. Nên kết quả thẩm định, công nhận 53 ấp, khu phố văn hoá đã được nâng cao về chất lượng.

    Tuy nhiên những kết quả đạt được, việc triển khai thực hiện chương trình “4 giảm, 7 có và Chỉ thị 27/BCT về  cuộc vận động “TDĐKXDĐSVH” ở khu dân cư vẫn còn một số mặt hạn chế.

    Sự phối hợp giữa các ngành có liên quan trong chỉ đạo tổ chức thực hiện ở một số xã, phường chưa thật sự đồng bộ. Công tác tuyên truyền vận động tuy đã rộng nhưng chưa thực sự đi vào chiều sâu nên: Trong việc cưới: còn có hiện tượng gia đình coi tuổi tác đôi nam nữ theo quan niệm “chín cung, 12 con giáp” chưa có cơ sở khoa học xác định, đây cũng là hiện tượng mang màu sắc của mê tín….Trong việc tang: hiện tượng coi giờ, ngày tẩm liệm, đưa tang, chôn cất vẫn còn, nên cá biệt gần đây có một vài đám tang để quá thời gian quy định vi phạm Chỉ thị 14/1998 của Thủ tướng chính phủ, Thông tư 04/1998 của Bộ văn hoá thông tin và Thông tư số 29/BYT của Bộ Ytế về “ thực hiện nếp sống văn hoá, văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội” ; việc rãi tiền vàng mã dọc đường cũng còn diễn ra làm ảnh hưởng đến mỹ quan đường phố. Trong lễ hội: việc bán hàng rong trong khuôn viên lễ hội làm thiếu đi tính trang nghiêm của phần lễ; việc thắp hương đốt vàng mã quá nhiều vẫn còn diễn ra rất có thể ảnh hưởng đến bầu không khí và sức khỏe con người.

                                                                            Minh Anh

                                                                                                                                      

  Gửi   In thông tin   Góp ý  
 Các tin khác:
Phụ nữ xã Bàu Trâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác Hội năm 2008   (23-03-2009)
Trao vốn sản xuất chăn nuôi cho gia đình Chính sách khó khăn do Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan tặng   (20-03-2009)
Tuổi trẻ Long Khánh thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”   (11-03-2009)
170 phụ nữ tham gia buổi nói chuyện chuyên đề “Tâm lý giáo dục giữa cha mẹ và con cái”   (06-03-2009)
Nói chuyện chuyên đề về chăm sóc sức khoẻ sinh sản   (25-02-2009)
Khám bệnh phát thuốc miễn phí cho phụ nữ   (23-02-2009)
Hội nông dân Hội thảo mô hình tưới nước tiết kiệm trên cây tiêu   (11-02-2009)
Trao tặng quà Tết cho người nghèo và nạn nhân chất độc da cam/Dioxin tại Thị xã Long Khánh   (20-01-2009)
Hội Người cao tuổi tổng kết công tác năm 2008   (15-01-2009)
Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Đồng Nai trao tặng quà tết cho đồng bào nghèo tại xã Bảo Quang   (14-01-2009)
 
 
 
Tìm nâng cao
 
10 NĂM THÀNH LẬP THỊ XÃ