ĐẢNG BỘ VÀ NHÂN DÂN THỊ XÃ LONG KHÁNH TÍCH CỰC ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH
  LỊCH LÀM VIỆC
  TÀI NGUYÊN & MÔI TRƯỜNG
  Giới thiệu chung
  Tin hoạt động
  Quy hoạch phát triển
  THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
  Thông tin KTXH Tỉnh
  Cơ sở dữ liệu luật
  Trả lời ý kiến cử tri
  Trao đổi ý kiến với người dân
  Góp ý
  Tin nổi bật
  Anh hùng đất Long Khánh
 
Trang thông tin điện tử (Website) thị xã hoạt động từ 03/02/2007; trong quá trình hoạt động có đáp ứng phần nào nhu cầu thông tin của bạn đọc. Mong bạn đọc quan tâm đóng góp xây dựng.

Tốt
Chưa tốt
Ý kiến khác (Xin góp thêm ở mục góp ý)
   
 
 
Nhập từ
Chọn từ điển

Số lượt truy cập
   
 
 
Trang chủ Tin nổi bật Lời kêu gọi thi đua ái Quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Lời kêu gọi thi đua ái Quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Cập nhật : 11-06-2008 07:51
Ngày 11/6/1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc để động viên đồng bào, chiến sĩ phát huy truyền thống thi đua yêu nước, giải quyết những nhiệm vụ cấp bách của dân tộc nhằm chống giặc đói, giặc dốt và giặc ngoại xâm.
Hưởng ứng Lời kêu gọi của Người, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã đoàn kết một lòng, phát huy ý chí tự lực, tự cường, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, vượt qua mọi hy sinh, gian khổ, hoàn thành thắng lợi sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Truyền thống thi đua yêu nước của nhân dân ta đã và đang là động lực tinh thần quý báu tạo nên sức mạnh tổng hợp, đem lại những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trong hơn 20 năm đổi mới, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

    Để góp phần tuyên truyền giáo dục, bồi dưỡng, phát huy truyền thống yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, tinh thần lao động cần cù, sáng tạo của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, nhất là thế hệ trẻ nhằm đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trên mọi lĩnh vực vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Nhân kỷ niệm 60 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc và kỷ niệm 118 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, trang tin điện tử Thị xã xin giới thiệu toàn văn Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

    Mục đích thi đua ái quốc là:

Diệt giặc đói,

Diệt giặc dốt,

Diệt giặc ngoại xâm.

Cách làm là: dựa vào:

Lực lượng của dân,

Tinh thần của dân, để gây:

                                                Hạnh phúc cho dân.

    Vì vậy bổn phận của người dân Việt Nam, bất kỳ sĩ, nông, công, thương, binh, bất kỳ làm việc gì, đều cần phải thi đua nhau:

Làm cho mau,

Làm cho tốt,

Làm cho nhiều.

     Mỗi người dân Việt Nam, bất kỳ già, trẻ, trai, gái; bất kỳ giàu, nghèo, lớn, nhỏ, đều cần phải trở nên một chiến sĩ tranh đấu trên mặt trận: Quân sự, Kinh tế, Chính trị, Văn hoá. Thực hiện khẩu hiệu:

Toàn dân kháng chiến,

Toàn diện kháng chiến.

            Trong cuộc Thi đua ái quốc chúng ta:

Vừa kháng chiến,

Vừa kiến quốc.

            Kết quả đầu tiên của Thi đua ái quốc sẽ là:

Toàn dân đủ ăn, đủ mặc,

Toàn dân biết đọc, biết viết,

Toàn bộ đội đầy đủ lương thực, khí giới,

để diệt ngoại xâm,

Toàn quốc sẽ thống nhất độc lập hoàn toàn.

            Thế là chúng ta thực hiện:

Dân tộc độc lập,

Dân quyền tự do,

Dân sinh hạnh phúc,

            Ba chủ nghĩa mà nhà đại cách mạng Tôn Văn đã nêu ra.

            Để đi đến kết quả tốt đẹp đó, tôi xin

Các cụ phụ lão thi đua đốc thúc con cháu hăng hái tham gia mọi công việc,

Các cháu nhi đồng thi đua học hành và giúp việcngười lớn,

 Đồng bào phú hào thi đua mở mang doanh nghiệp,

Đồng bào công nông thi đua sản xuất,

Đồng bào trí thức và chuyên môn thi đua sáng tác và phát minh,

Nhân viên Chính phủ thi đua tận tụy làm việc, phụng sự nhân dân,

Bộ đội và dân quân thi đua giết cho nhiều giặc, đoạt cho nhiều súng.

            Nói tóm lại, ai cũng thi đua, ai cũng tham gia kháng chiến và kiến quốc. Phong trào sôi nổi.

            Thi đua ái quốc sẽ ăn sâu, lan rộng khắp mọi mặt và mọi tầng lớp nhân dân và sẽ giúp ta dẹp tan mọi nỗi khó khăn và mọi âm mưu của địch để đi đến thắng lợi cuối cùng.

            Với tinh thần quật cường và lực lượng vô tận của dân tộc ta, với lòng yêu nước và chí kiên quyết của nhân dân và quân đội ta, chúng ta có thể thắng lợi, chúng ta nhất định thắng lợi.

Hỡi toàn thể đồng bào,

Hỡi toàn thể chiến sĩ,Tiến lên!

                                                         HỒ CHÍ MINH

 

 

 

 

 

 

 

 

  Gửi   In thông tin   Góp ý  
 Các tin khác:
“Bác Hồ Một tình yêu Bao la” một chương trình nghệ thuật ấn tượng   (17-05-2008)
Long Khánh: Đình Xuân Lộc và chùa Xuân Hòa được công nhận di tích   (09-05-2008)
Long Khánh mùa trái chín!   (04-05-2008)
Công binh xưởng thị xã Long Khánh: Bắn pháo 155 ly bằng... bệ gỗ   (29-04-2008)
Về Xuân Tân thăm xã anh hùng   (23-04-2008)
Đổi thay trên vùng đất chiến trường Xuân Lộc-Long Khánh xưa   (04-05-2008)
Giỗ Tổ Vua Hùng tại Long Khánh   (16-04-2008)
Giới thiệu đề án điều chỉnh, sửa đổi, đặt mới tên đường   (13-04-2008)
Long Khánh - dấu ấn tháng tư   (08-04-2008)
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Đình Thành làm việc với Thị ủy Long Khánh   (29-03-2008)
 
 
 
Tìm nâng cao
 
10 NĂM THÀNH LẬP THỊ XÃ